The Grudge

Temat: przemyślenia komunikacyjne... lublina
tachografy aronku "W przypadku wykonywania przewozów regularnych jak należy rozumieć przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 w zakresie rejestracji i rozliczania czasu pracy kierowców w przypadku wykonywania kursów o drodze przebiegu nie przekraczającej 50 km oraz w przypadku wykonywania kursów o drodze przebiegu przekraczającej 50 km. W myśl art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, w pojazdach wymienionych w art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 (w tym w pojazdach wykonujących przewozy regularne, których droga przebiegu nie przekracza 50 km), nie ma obowiązku montowania i używania ... w tej ostatniej sytuacji kierowca musi posiadać i używać karty kierowcy a przedsiębiorca - karty przedsiębiorstwa). Odrębnego przypadku dotyczą przepisy art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 3820/85, gdzie jest mowa o wykonywaniu:...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,628,85955759,85955759,przemyslenia_komunikacyjne_lublina.htmlTemat: przemyślenia komunikacyjne... lublina
Tachograf cyfrowy - obowiązek instalacji Datę obowiązkowego stosowania tachografów cyfrowych wprowadza art. 27 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i 2135/98 jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. Przepisy tego rozporządzenia wchodzą w życie 1 maja 2006 r. Tachografy cyfrowe muszą ... r. (o masie powyżej 12 ton, przewożących powyżej 9 osób licząc z kierowcą (art. 2 ust. 1 lit.b rozporządzenia Rady (WE) Nr 2135/98 (zmieniającego rozporządzenie (EWG) Nr 3821/85). Jeśli będzie to technicznie niemożliwe, pojazd taki nie będzie mógł wykonywać przewozów podlegających Rozporządzeniu (EWG) Nr 3820/85.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,628,85955759,85955759,przemyslenia_komunikacyjne_lublina.html


Temat: PRAWO JAZDY NA LAWETĘ
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11. 04. 2006, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 561/2006"; w której jest nawiązanie do: przewóz drogowy - transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, a także inny przewóz drogowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego W którym to w art. 3 jest napisane: Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego: h) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej...
Źródło: topranking.pl/1761/prawo,jazdy,na,lawete.php