The Grudge

Temat: ZEZNANIA ROCZNE ZA 2009r.
Księgowa z 3-letnim doświadczeniem w Biurze Rachunkowym rozliczy ZEZNANIA ROCZNE ZA 2009r. Rozliczę pity za 2009 rok z tytułu: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, osoby samotnie wychowującej dziecko, odliczenia ulgi na dzieci oraz na Internet. Kontakt: monikagolawska@gmail.com/ 0-667-199-498
Źródło: zyrardow24h.pl/index.php?showtopic=5658Temat: Ankieta - za jakim jesteś podatkiem!
składki Łączna składka pracownika 6% 3. Podatek dochodowy Kategoria podatnika I próg podatkowy Podatek od pozostałej kwoty Osoby niezamężne/ Wdowy/ -cy nieposiadający dzieci na swoim utrzymaniu Pierwsze 28 000 euro dochodu- podatek w wysokości 20% ponad - 42% Osoba niezamężne/ Wdowcy korzystający ze zwolnienia podatkowego dla osób samotnie wychowujących dzieci Pierwsze 32 000 euro dochodu- podatek w wysokości 20% ponad - 42% Wspólne rozliczenie...
Źródło: ustka.pl/forum2/viewtopic.php?t=2845


Temat: Inicjatywa - Zmienic umowe z UK na wzor umowy z IRLANDIA
dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Wprowadzic metode wylaczenia z progresja w rozliczaniu dochodu z UK!
Źródło: podatki.org.uk/forum/viewtopic.php?t=29


Temat: dziecko
" />marzenkaw1982 napisał(a) : jaka jest ulga dla matki samotnie wychowujacej dziecko? czy wtedy na zaznaniu zaznaczam ,,w sposób przewidziany dla osób samotie wychowujacych dzieci?'' Matka samotnie wychowująca? To nie jest ulga. Jest to sposób rozliczenia. Zyskuje się na tym roczną kwotę obniżającą podatek równą 556.02zł Zaznaczasz (PIT-37 bądź PIT-36) tak jak napisałaś. Ulgą, jest ulga prorodzinna 1112.04zł na dziecko za cały...
Źródło: pit.dobry.pl/forum/viewtopic.php?t=1309


Temat: JAKA RUBRYKA
" />Gość napisał(a) : rozumiem, że jeśli dziecko ma 20 lat, uczy się i dostaje rentę po zmarłym ojcu to mogę rozliczyć pit razem z dzieckiem, jako samotna matka i skorzystać z ulgi na dziecko. nie jest dla mnie jasne gdzie wpisać, że rozliczam się z dzieckiem? czy dziecko nie musi wypełnić osobnego pitu? z góry dziękuję za odpowiedź :) Marta Chodzi o zaznaczenie odpowiedniego kwadratu na PIT-37 lub 36 na początku w części "Wybór sposobu opodatkowania' W praktyce w programie przy tworzeniu nowego zeznania trzeba przejść na zakładkę "osoby samotnie wychowującej dziecko" i tam wybrać odpowiedniego PITa i ewentualnie załączniki, i wówczas program sam zaznaczy odpowiedni kwadracik. Dziecko jeżeli nie miało innych dochodów nie musi składać żadnego PITa (bo pewnie otrzymało PIT40A,który jest już rocznym zeznaniem)
Źródło: pit.dobry.pl/forum/viewtopic.php?t=816


Temat: SAMOTNIE WYCHOWUJACA DZIECI
" />jakie warunki nalezy spełnic aby można było rozliczyc sie na picie rocznym jako osoba samotnie wychowujaca dzieci?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=34516


Temat: Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko
" />Czy mogę rozliczyć się w rocznym zeznaniu podatkowym na warunkach preferencyjnych jako osoba samotnie wychowująca dziecko jeśli moja dorosła córka (20 lat) studiuje i otrzymuje alimenty od ojca?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=6369


Temat: rodzice mieszkający bez ślubu i ulga na dziecko
" />BI/4117-0049/06 2006.07.20 Izba Skarbowa w Gdańsku Nie można bowiem Podatnika uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko, ponieważ wychowaniem dziecka zajmuje się wspólnie z matką tego dziecka (we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym). Ponadto, z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby matka dziecka pozbawiona była pełni praw rodzicielskich do dziecka. Tym samym oboje rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem i wspólnie to dziecko wychowują. W tym przypadku wbrew prawom logiki byłoby twierdzenie, iż któraś z tych osób (rodziców) jest osobą samotnie wychowującą dziecko. _______ Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 marca 2001 r. sygn. akt I SA/Gd 1799/98: "z istoty pojęcia "osoba samotnie wychowująca dzieci" należy wyprowadzić taki stan, w którym nie wystąpi konkurencja wspomnianych osób, ponieważ za prawnie niedopuszczalną należałoby uznać sytuację, w której z tego samego stanu faktycznego dwie osoby wysnują wniosek, że są osobami wychowującymi dzieci ____________ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 14 marca 2006 r. sygn. akt I SA/Gd 122/04 po stwierdzeniu: "ustawodawca mając na uwadze zasady równości i sprawiedliwości społecznej, a także mniej korzystną sytuację osób samotnie wychowujących dzieci od osób wychowujących dzieci z drugim rodzicem wprowadził na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapis umożliwiający osobom samotnym wychowującym małoletnie dzieci skorzystanie z uprzywilejowanej formy opodatkowania." - orzekł, że organ podatkowy nie naruszył prawa uznając, iż podatnikowi stanu wolnego (kawalerowi) nie przysługuje uprzywilejowana forma opodatkowania, bowiem małoletnią córkę wychowywał wspólnie z matką dziecka, z którą zamieszkiwał ________ 1419/UPO-415-14/06/02/RL 2006.04.04 Urząd Skarbowy w Płocku w przypadku, gdy matka dziecka nie będzie korzystała z przedmiotowych zasad preferencyjnego opodatkowania, wówczas może się Pan rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Niemożliwa bowiem jest taka sytuacja, w której dwie osoby dojdą do wniosku, że są osobami samotnie wychowującymi dziecko i w związku z tym każda z nich ma prawo do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania. _______ Sygn. akt III SA/Wa 1133/07 dochodowego na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Zapadł wyrok korzystny dla samotnie wychowujących dzieci. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał bowiem, że osoby takie mogą się rozliczać na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą więc w rocznym zeznaniu podatkowym zaznaczyć tę formę rozliczenia i określić podatek w podwójnej wysokości podatku (obliczonego według zasad ogólnych), ale od połowy dochodów. Wyrok sądu oznacza, że w ten sposób mogą rozliczać się nie tylko osoby samotne, które wychowują dzieci, ale również osoby będące w konkubinacie. W omawianej sprawie podatnik, kawaler w konkubinacie z panną, wychowujący czworo ich wspólnych dzieci, wystąpił do urzędu z prośbą o interpretację, czy może rozliczać się w podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Zdaniem podatnika może korzystać z tej preferencyjnej formy rozliczeń. Z interpretacją taką nie zgodziły się jednak organy podatkowe, które skupiły się na rozumieniu terminu samotność. Urząd i izba skarbowa twierdziły, że samotnie wychowującym dziecko może być jedynie osoba, która mieszka sama z dzieckiem lub dziećmi. Nie może być zatem w związku. A skoro podatnik jest w konkubinacie, to oznacza, że nie jest samotny. Ponadto organy stwierdziły, że zamieszkanie pod tym samym adresem również wyklucza możliwości samotnego wychowywania dzieci. Skarżący podnosił jednak, że ustawodawca dopuścił taką sytuację. W art. 6 ust. 5 określił bowiem definicję osoby samotnie wychowującej dzieci. Za taką osobę uznaje się m.in. pannę, kawalera, wdowę, wdowca, rozwódkę i rozwodnika, ale także osobę w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. WSA uchylił decyzje organów i przyznał rację skarżącemu. W ustawie nie ma przepisu, zgodnie z którym wspólne zamieszkanie wykluczałoby możliwość samotnego wychowywania dzieci. Zdaniem sądu skoro podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim, a więc nie przysługiwała mu możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, ale pozostawał w quasi-związku małżeńskim, to jest to pewna logiczna sprawiedliwość, że może rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
Źródło: pit.dobry.pl/forum/viewtopic.php?t=360


Temat: Matka samotnie wychowująca dziecko
" />zula napisał(a) : pociągnę dalej temat rozliczenia samotnej matki , co w sytuacji takiej : 1. samotna matka/babcia/rozwiedziona prawomocnie ma na utrzymaniu : dziecko- studentka dzienna z dochodami z tytułu umów zleceń powyżej kwoty wolnej od podatku za rok 2009 z ograniczona władzą rodzicielską, dla jej małego dziecka (bez alimentów) babcia jest rodziną zastępczą jak ma się rozliczyć : czy może się rozliczyć jako samotna matka jeżeli jedno z dzieci ma dochody powyżej kwoty wolnej oraz czy może odliczyć 2 x ulgę prorodzinną na te 2 dzieci ? czy matka studentka powinna rozliczyc się jako samotna i odliczyc ulge na to 1małoletnie dziecko ? Pytanie o prawo do rozliczenia jako samotna matka jest źle postawione: wystarczy jedno dziecko wobec którego jest się samotną matką (małoletnie lub <25 lat i niski dochód), warunków nie muszą spełniać wszystkie dzieci. Babcia ma prawo do rozliczenia jako samotna matka, jeżeli jest opiekunem prawnym wnuczka(i) - art. 6 ust. 5 ustawy pdof daje prawo do rozliczenia jako samotny rodzic tylko rodzicom i opiekunom prawnym stanu wolnego (lub w separacji, lub z uwięzionym współmałżonkiem). Babcia jest rodziną zastępczą na mocy orzeczenia ... nie osiąga dochodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym lub liniowym) Córka-studentka (która zapewne jest pełnoletnia) ze względu na przekroczenie przez córkę limitu dochodu rocznego nie daje babci prawa do rozliczenia jako samotny rodzic. Z tego samego powodu babci nie przysługuje ulga na córkę. Prawo do rozliczenia jako samotna matka wynikać może tylko z bycia opiekunem prawnym wnuka. Jeżeli wyłącznie babcia wychowuje wnuka - ma ... miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę..." "3. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub ... córki do rozliczenia jako samotna matka (zakładam, że jest stanu wolnego) zależy od tego, czy wychowywała w roku podatkowym dziecko (niekoniecznie przez cały rok). Stanowisko US, że tylko jednej osobie przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia, w przypadku gdy definicję samotnie wychowującego wypełnia np. oboje rodziców (tu: rodzic i opiekun prawny, o ile babcia jest opiekunem prawnym), nie znajduje potwierdzenia w zapisach ustawy pdof. Potwierdzają to wyroki sądów administracyjnych. Gdyby obie Panie wypełniały definicję ustawową osoby samotnie wychowującej - proponuję przeliczyć różnicę w podatku rocznym dla rozliczenia preferencyjnego i "normalnego" (w programie jest to...
Źródło: pit.dobry.pl/forum/viewtopic.php?t=10


Temat: Wszystko o podatkach (6)
W ramach redakcyjnego dyżuru telefonicznego gościliśmy rzedstawicielki I Urzędu Skarbowego w Koszalinie: Danielę Hapun, kierownika działu odatku dochodowego od osób fizycznych i Hankę Żydecką, starszego komisarza skarbowego w dziale odatku dochodowego od osób fizycznych. Przez dwie godziny anie odpowiadały na ytania czytelników. Obszerną relację z tego spotkania odzieliliśmy na części. Dzisiaj szósta z nich. Na odstawie decyzji sądowej opiekuję się wnukiem. Jestem dla niego rodziną zastępczą. Czy mam rawo do ulgi odatkowej w ełnej wysokości [chodzi o 1.173,70 złotych na dziecko – wszystkie rzypisy p]? – Za rok odatkowy dwa tysiące osiem nie ma jeszcze takiej możliwości. Prawo do skorzystania z tej ulgi rzez osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem oprzez ełnienie funkcji rodziny zastępczej będzie rzysługiwało w rozliczeniu odatkowym za dwa tysiące dziewiąty rok. ... odatku od spadków i darowizn.    W ubiegłym roku rozwiodłam się i obecnie sama wychowuję niepełnoletnie dziecko. Czy mam rawo do ulgi odatkowej? – W takim stanie faktycznym rzysługuje ani rawo do rozliczenia dochodów za 2008 rok w sposób rzewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz ulga z tytułu wychowywania dziecka [rocznie wynosząca dla obojga rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem 1.173,70 złotych]. Ponadto w związku z orzeczeniem w trakcie roku odatkowego rozwodu ulga rzysługuje rodzicowi, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje – za każdy miesiąc 1/12 kwoty ulgi. Czy organizacja ożytku ublicznego ma obowiązek ... Nadmieniam, iż uczestniczyłem w kursie i dostałem za to ieniądze. Czy muszę to ująć w rozliczeniu rocznym? – Tak. W rozliczeniu rocznym za dwa tysiące ósmy rok należy wykazać wszystkie osiągnięte ... firmy. Nie znajdują się one w tak zwanym katalogu wydatków, których ustawa nie uznaje za koszty uzyskania rzychodów. Jednak oza racownikami firmy uczestnikami spotkania integracyjnego nie owinny być osoby trzecie. not....
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=9915


Temat: Jak rozliczyć PIT-37 przez internet (10)
W ramach akcji ‟Szybki PIT” kontynuujemy cykl ublikacji krótkich orad odatkowych związanych z rozliczeniem odatkowym. Dzisiaj część dziesiąta – o możliwości rozliczenia – o raz ierwszy w historii olskiego fiskusa – PIT-37 rzez internet. Kto może skorzystać z możliwości rozliczenia PIT-37 rzez internet? – Na oczątku kwietnia bieżącego roku weszły w życie regulacje rozporządzeń ministra finansów umożliwiające składanie zeznania PIT-37 drogą elektroniczną bez wymogu osiadania kwalifikowanego odpisu elektronicznego. Wszyscy odatnicy, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem mają możliwość dopełnienia swojego obowiązku właśnie w ten sposób. W jaki sposób należy składać zeznania roczne? ... PIT-37 można składać w ten sposób załączniki: PIT/O – dla rozliczenia na rzykład ulgi rorodzinnej, internetowej, darowizn; PIT/D – dla rozliczenia wydatków mieszkaniowych; PIT-2K – dla odatników o raz ierwszy rozliczających ... z których odatnik ma rawo lub obowiązek skorzystać. W jakich sytuacjach system może odrzucić nasze zeznanie roczne rzesłane drogą elektroniczną? – Formularze zeznania PIT-37 mogą rzesłać odatnicy opodatkowujący swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób rzewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Formularz nie może być rzesłany i odpisany rzez ełnomocnika. Interaktywny formularz weryfikuje rozliczenie odatnika od względem formalnym oraz zapewnia oprawność rachunkową rozliczenia. Ponadto system weryfikuje dane identyfikacyjne wykazane w zeznaniu z danymi zawartymi w systemie centralnym oraz sprawdza, czy zeznanie nie jest duplikatem, a także, czy nie złożono wcześniej zeznania za ten sam okres. W wyniku negatywnej weryfikacji system odrzuca rzesłane zeznanie. Jakie są wymagania techniczne, żeby skorzystać z nowej formy rozliczenia rocznego zeznania odatkowego? – Aby odatnik ... NIP; PESEL; data urodzenia; kwota rzychodu z zeznania lub rocznego obliczenia odatku za rok 2007 lub wartość ‟0” (zero) w rzypadku, gdy za dwa tysiące siódmy rok nie zostało złożone żadne zeznanie lub obliczenie. Podatnik ma możliwość wykazania kwoty (sumy) rzychodów wynikających z dowolnego ostatecznego zeznania lub rozliczenia rocznego za dwa tysiące siódmy rok, czyli zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-40,...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=10053


Temat: Rusza informator podatkowy ‟Miasta”
można składać nie tylko zeznania PIT–37, lecz także: PIT–36 (dla osób rowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych na zasadach ogólnych), PIT–36L (dla opłacających 19 roc. odatek liniowy), PIT–38 (rozliczenie odatku od zysków kapitałowych np. dochodu z giełdy), PIT–39 (przy dochodach ze sprzedaży nieruchomości) z możliwością dołączenia do nich niektórych załączników, czyli PIT–D, PIT–O, PIT–Z/G, PIT–B. Taka możliwość rozliczeń nie dotyczy osób zobowiązanych do złożenia za 2009 rok zeznania PIT–28, czy informacji w formie deklaracji PIT–16A, PIT–19A. Te rozliczenia muszą być złożone 1 lutego 2010 roku w formie apierowej lub rzesłane rzez internet z e–podpisem kwalifikowanym. Uprawnienie do złożenia zeznania odatkowego bez kwalifikowanego odpisu elektronicznego na wzorach formularzy PIT–37, PIT–36, PIT–36L, PIT–38 i PIT–39 rzysługuje osobom rozliczającym się zarówno indywidualnie, jak i samotnie wychowującym dzieci oraz wspólnie z małżonkiem. W rzypadku rozliczenia z małżonkiem należy złożyć do właściwego dla małżonka urzędu skarbowego ełnomocnictwo do odpisywania e–deklaracji w formie apierowej na druku UPL (osobiście lub ocztą). Składa się je ... odatkowe za 2009 rok, mimo, że nie złożyli wymaganego ełnomocnictwa, urząd skarbowy wezwie do złożenia tego dokumentu, a rzesłane wspólne zeznanie roczne zostanie uznane za złożone w terminie (jeżeli odatnicy będą mieć urzędowe oświadczenie odbioru do 30 kwietnia 2010 roku). Interaktywny formularz, za omocą którego można wypełnić i wysłać zeznania roczne należy obrać ze strony www.e–deklaracje.gov. l. Jeżeli odatnik wypełni oprawnie ola formularza (uwzględniając treść komunikatów), dołączy załączniki do wypełnianego zeznania i wpisze wymagane unikatowe cechy odatnika, może wysłać zeznanie roczne. System o stronie urzędu rzyjmie zeznanie, a następnie wygeneruje numer referencyjny. W rzypadku ozytywnej weryfikacji ojawi się komunikat ‟Przetwarzanie dokumentu zakończone ozytywnie”. Należy wówczas wyświetlić i obrać urzędowe oświadczenie odbioru (UPO), czyli dokument otwierdzający wysłanie zeznania rocznego do urzędu skarbowego. (pp) Danuta Pacyna, ... szybciej zacznie biec termin do zwrotu nadpłaty. Nie ma rzeszkód do składania zeznań, w których z rozliczenia wystąpi kwota do zapłaty. Termin łatności upływa dopiero z ostatnim dniem kwietnia tego roku....
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=12346