The Grudge

Temat: podatek liniowy - czy dobrze mysle ?
Witam! Pracuje na umowe o prace i dodatkowo zamierzam prowadzić DG, którą chcę rozliczać podatkiem liniowym. Zatem: 1. W rozliczeniu rocznym muszę złożyć dwa oddzielne PIT-y - jeden na którym wykaże przychody z umowy o pracę i drugi dotyczący przychodów z DG 2. Jeśli tak jest , to czy mogę w tym pierwszym picie ( z umowy o pracę) rozliczyć się z ... nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c (podatek liniowy) lub ustawy o zryczałtowanym podatku...
Źródło: topranking.pl/1853/podatek,liniowy,czy,dobrze,mysle.phpTemat: Wspólne opodatkowanie z dzieckiem - pytanie
Wspólne opodatkowanie z dzieckiem - pytanie Mam pytanie. Mianowicie chodzi mi o to czy osoba samotnie wychowująca dziecko może się wspólnie z nim rozliczyć z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 rok jeśli: 1)dziecko jest pełnoletnie, 2)dziecko posiada własny NIP, 3)dziecko uzyskało w roku podatkowym dochody mieszczące się w kwocie wolnej od podatku, 4)dziecko studiuje na uczelni państwowej. Jeśli tak to prosiłbym o podanie informacji jak to wpisać do zeznania rocznego. Prosiłbym o szczegółowe odpowiedzi z podaniem jeśli to możliwe uzasadnienia w postaci odniesień do konkretnych przepisów prawnych. Z góry dziękuje.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24,9960012,9960012,Wspolne_opodatkowanie_z_dzieckiem_pytanie.html


Temat: Jak długo można???
!!!! Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją mamy obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli: * osiągnęliśmy w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, * chcemy rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Czyli jesli ktos nie osignal w danym roku podatkowym dochody tylko w Niemczech, to nie musi w Polsce skladac PITu, a...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10001,39773812,39773812,Jak_dlugo_mozna_.html


Temat: Zamieszkiwanie w PL, działalność w UK -co na to US
No to jest chyba ta zmieniona nowa , korzystniejsza metoda rozliczania się z dochodów z UK: Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że od podstawy opodatkowania wyłącza się dochód osiągnięty ... osiągniętymi za granicą. Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, gdy: osiągnie w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,720,79874721,79874721,Zamieszkiwanie_w_PL_dzialalnosc_w_UK_co_na_to_US.html


Temat: Renta rodzinna
Sposobem na obniżenie podatków od jest rozliczenie się dziecka z jednym z rodziców. Ponieważ Państwo jesteście małżeństwem nie ma możliwości skorzystać z tej furtki. fragment art. 6 ustawy o podatktku dochodowym od osób fizycznych Od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym: 1) dzieci małoletnie, 2) dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, 3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku - podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,895,59924886,59924886,Renta_rodzinna.html


Temat: limit podatku zagr.PIT malzenski
Do 30 kwietnia 2007 r. małżonkowie mogli np. wybrać wspólne rozliczenie za 2006 r. a osoby samotnie wychowujące dziecko wspólne rozliczenie z dzieckiem. Przepis, którego nie zastosowałeś do tej sprawy mówi: ... Jeżeli się wybrało szczególny sposób rozliczenia, po 30 kwietnia nie można się z tego wycofać. Mocy tego terminu nie można załatwić przy pomocy przepisów Ordynacji podatkowej o korekcie, na których się skupiłeś. M.in. dlatego, że wybór np. wspólnego rozliczenia odbywa się w formie wniosku jakby dołączanego do zeznania rocznego. Przepisy oddzielają "wniosek" i "zeznanie roczne". Określenie - w przepisie, który pominąłeś -...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,895,65268825,65268825,limit_podatku_zagr_PIT_malzenski.html


Temat: Osoba samotnie wychowująca dziecko- renta rodzinna
tu było: forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=895&w=58832122&a=58832122 Osobne zeznanie złozy dorosły syn, nie dolicza się przychodów syna w zeznaniu rocznym matki. Ma ona prawo rozliczyć się jako samotna matka. Osoba małoletnia to poniżej 18 lat. W przepisie o rozliczeniach osób samotnie wychowujących dziecko osobne są wymienione osoby małoletnie i pełnoletnie. Nie zaznacze się tej opcji w programie GW fragment przepisu: Od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym: 1) dzieci małoletnie, 2) dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, 3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku - podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,895,60965587,60965587,Osoba_samotnie_wychowujaca_dziecko_renta_rodzinna.html


Temat: alimenty, rozliczenie z dzieckiem
może Pani zaznaczyć opcję "rozliczenie z dzieckiem" duzo watkow na ten tamt bylo pod hasłem "alimenty", "samotnie" fragment art. 6 ustawy o podatktku dochodowym od osób fizycznych "Od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym: 1) dzieci małoletnie, 2) dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, 3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku - podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,895,61400944,61400944,alimenty_rozliczenie_z_dzieckiem.html


Temat: Separacja a rozliczenie roczne
Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodwym od osób fizycznych). Kwota ta wcale nie musi dawać 500 zł . Jeżeli pracujesz na etacie to możesz złożyć zawiadomienie płatnikowi (pracodawcy) że będziesz rozliczała się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Pozwoli to na nieprzekraczanie progów podatkowych (lub opóźnienie tego przekroczenia)i mniejsze zaliczki miesięczne - jeżeli jednak nie obawiasz sie przekroczenia progu podatkowego to nie zalecam składania takiego zawiadomienia. Istota rozliczenia polega na tym, że w rocznym zeznaniu (PIT 37) dzielisz swoje dochody na pół i od tego obliczasz podatek. Tak obliczony podatek mnożysz przez dwa. To...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,24853668,24853668,Separacja_a_rozliczenie_roczne.html


Temat: PIT-28 vs PIT-37 z małżonkiem
zasadach ogólnych ... Nie rozumiem o co chodzi USowi :( Gdybym tylko osiągał dochody opodatkowane w formie ryczałtu to rozumiem i wiem że nie mógłbym się rozliczyć z małżonką - ale ... stracic prawo do wspólnego rozliczenia. Art. 6. 2. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych ... opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy...
Źródło: topranking.pl/1853/pit,28,vs,pit,37,z,malzonkiem.php


Temat: Pit rozliczenie wspólne
Dzisiaj odbieram polecony z poczty a tam informacja, że nie mogę rozliczyć się wspólnie z małżonką.(Pit po terminie ?) A znasz powód, dla którego nie możesz roliczyć się z małżonką? US ... rozliczyć się razem? Art. 6. [Opodatkowanie małżonków] 1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. 2. [17] Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, ... nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy...
Źródło: topranking.pl/1853/pit,rozliczenie,wspolne.php


Temat: Niedokonczony business (wontek) :))).
Dzien dobry/Dobry wieczor, Zdaje sie, ze system podatkowy w Polsce mamy podobny do USA. Tez zaliczki wplaca na podatek nam pracodawca miesiecznie, a do konca kwietnia musimy zlozyc roczne zeznanie. Progi podatkowe sa nastepujace: 19,30 40%. I w najwyzszym prog wpadamy gdy zarobimy powyzej tak na oko 25 tys USD w ciagu roku. Przywileje maja malzenstwa i osoby samotnie wychowujace dzieci. Ja w przeciwienstwie do Mojito w trakcie rozliczenia podatkowego, zazwyczaj mam dobry humor:). Z uwagi na to, ze rozliczam sie w sposob uprzywilejowany, zawsze odczuwam przyplyw gotowki. I nie musze rozwazac opcji...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,17984135,17984135,Niedokonczony_business_wontek_.html


Temat: samotny tatus...
W ustawie o podatku dochodwym od osób fizycznych (j.t. Dz.U.00.14.176 ze zm. )jest mowa o : art. 6 ust. 4 i 5 4. (24) Od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym: 1) dzieci małoletnie, 2) dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny, 3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku - podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. 5.  Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Zwróć uwagę na ustęp 5. moim zdaniem ojciec który nie jest małżonkiem może skorzystać z takiej formy rozliczenia, oczywiście wynika to z interpretacji przepisu nie ma tu mowy o wychowywaniu a stanie cywilnym rodzica lub faktycznym przy separacji. Nie jestem specjalistą z rozliczeń osób fizycznych ale no cóż to jest dość oczywiste. Natomiast wszelkie inne poglądy stanowią nadinterpretację, której nie uzna NSA. Inna sprawa to dyskusja o zasadności takiej definicji osoby samotnie wychowującej dziecko. Powinna być w tym przepisie mowa o wychowaniu a nie o stanie cywilnym luyb chociażby o zamieszkawaniu z dzieckiem samotnie - z drugiej strony jest to nie do przyjęcia w kwestii dowodowej. Tak więc uważam że Twój mężczyzna może skorzystać z dobrodziejstwa ustawy jako iż spełnia przesłanki z...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,19636335,19636335,samotny_tatus_.html


Temat: [Rs] Gazeta Prawna 11 styczeń 2008
...
Źródło: darkwarez.pl/forum/viewtopic.php?t=391598


Temat: Kto i ile straci na podatku PO?
dochodami 15-procentowa stawka liniowa byłaby jeszcze korzystniejsza. Przy dochodach rocznych bliskich 120 tys. zł pozwoliłaby zapłacić o połowę niższy podatek niż obecnie. Zysk wyniósłby ok. 18 tys. zł. Nie ma szczegółowych danych, ale według różnych szacunków rocznym dochodem poniżej 13.250 zł musi się zadowolić co najmniej 10 mln podatników. To by oznaczało, że dla takiej grupy osób propozycja PO nie jest korzystna. Także forsowana przez PO likwidacja możliwości wspólnego rozliczania się przez małżonków oraz przez samotnych rodziców z dziećmi uderzy najmocniej w tę grupę podatników. To tu często jeden z małżonków nie pracuje, także tu "łapie się" ze swoimi dochodami wielu rodziców samotnie wychowujących dzieci. Na samej tylko zmianie stawek mogą stracić do 400 zł w skali roku. Likwidacja wspólnego opodatkowania to dla nich ... skali podatkowej) dla osób z pierwszego przedziału skali wyniosła w 2004 r. 13,52% (stawka podstawowa to 19%). To mniej niż proponowane przez PO 15%. A przecież owe 13,52% wyliczone jest dla...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,536,28310744,28310744,Kto_i_ile_straci_na_podatku_PO_.html


Temat: ulga prorodzinna - kompendium
Samotny rodzic musi być rozwiedziony lub w separac Podatnik, który chce rozliczyć się z fiskusem na zasadach przewidzianych dla rodzica samotnie wychowującego dziecko, musi dysponować orzeczeniem o rozwodzie lub separacji. PORADA Podatniczka wychowuje dziecko. Nie mieszka z mężem od dwóch lat, na co ma świadków. Jednak nie mają z mężem ani orzeczonego rozwodu, ani separacji. - Czy w takiej sytuacji mogę rozliczyć się za 2007 rok, jako rodzic samotnie wychowujący dziecko - pytała nas czytelniczka w liście do redakcji. Odpowiedź jest negatywna. Paweł Nocznicki, starszy konsultant w Accreo Taxand, wyjaśnił, że osoby samotnie wychowujące dzieci mają prawo do skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania, polegającej na obliczeniu podatku dochodowego w podwójnej wysokości od połowy dochodów (co pozwala na zastosowanie niższej stawki). - Preferencja ta dotyczy osób wychowujących nie tylko dzieci do 18 roku życia, ale również dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek) oraz dzieci uczące się, również w szkołach wyższych (do ukończenia 25 lat). W tym ostatnim przypadku wymagane jest jednak, aby dzieci nie uzyskiwały własnych dochodów - poza rentą rodzinną lub dochodami wolnymi od podatku albo w wysokości niepowodującej obowiązku jego zapłaty - podkreślił Paweł Nocznicki. Jednocześnie podkreślił, że z tej formy opodatkowania może skorzystać tylko podatnik o określonym statusie cywilnym: rodzic lub opiekun prawny będący kawalerem, panną, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem bądź osobą, wobec ... przynajmniej przez część roku wychowaniem dziecka. Nie może skorzystać z tej metody osoba, która w tym okresie nie pełniła pieczy nad dzieckiem bądź zajmowała się jego wychowywaniem wraz z drugim z rodziców. - Wyboru tej formy opodatkowania należy dokonać w zeznaniu rocznym za 2007 rok złożonym do 30 kwietnia 2008 r. Spóźnienie wyklucza możliwość korzystania z tej metody; nie można również skutecznie zgłosić woli skorzystania z niej przez korektę zeznania złożoną po tym terminie - radził nasz rozmówca z Accreo Taxand. Jego zdaniem, nie można stosować tej metody, jeżeli wychowujący dziecko lub samo dziecko uzyskiwali dochody opodatkowane 19-proc. podatkiem liniowym albo podlegali ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (lub ustawie o podatku tonażowym). Wyjątkiem jest jedynie osiąganie dochodów z umów najmu, podnajmu itp. zawieranych poza działalnością gospodarczą, opodatkowanych ryczałtem - nie narusza to prawa do wyboru tej metody. Ważne! Podatnik może skorzystać z rozliczenia przewidzianego dla samotnego rodzica również wtedy, gdy pozostaje w związku małżeńskim -...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,895,76100565,76100565,ulga_prorodzinna_kompendium.html