The Grudge

Temat: Orzecznictwo
społecznej i ośrodkach wsparcia, * przebywających z zakładach karnych i poprawczych, to orzekać będzie zespół właściwy ze względu na miejsce pobytu (powiadamiając jednak zespół właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania). ... środków finansowych samorządu. Stopnie niepełnosprawności: LEKKI-Obniżenie zdolności do pracy lub ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować UMIARKOWANY-Niezdolność do pracy lub zdolność do pracy wyłącznie w warunkach chronionych lub konieczność ... r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych. Kolejna ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, zmieniła właściwość zespołów. Powstały ... ze względu na możliwości psychiczne jak i fizyczne danej osoby szkolenia- w tym specjalistycznego zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej uczestniczenia w terapii zajęciowej zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, pomoce techniczne, umożliwiające funkcjonowanie danej osoby korzystania ze środowiskowego systemu wsparcia (samodzielna egzystencja) czyli; korzystanie z usług socjalnych korzystanie z usług opiekuńczych korzystanie z terapii korzystanie z rehabilitacji świadczonych przez; instytucje pomocy społecznej organizacje pozarządowe inne placówki stałej/ długotrwałej opieki/ pomocy innej osoby- ograniczenie zdolności do samodzielnej egzystencji codziennego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8...
Źródło: forumbioderko.pl/viewtopic.php?t=93